Pakalpojumi

Kā terminālis un ekspeditors vienā personā, AS „Ventspils Grain Terminal” sniedz visu pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu kravu pārvadāšanu no Latvijas robežas līdz to iekraušanai kuģī, un pretējā virzienā uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem. Kravu apkalpošanas kompleksajā standarta likmē ietilpst šādi pakalpojumi:

 • Tranzīts Latvijā, dokumentu noformēšana;
 • Kravas izkraušana no vagoniem, vagonu tīrīšana no kravas atlikumiem, tukšo vagonu atgriešana;
 • Vagonu pārsvēršana uz dz/c svariem;
 • Iekraušana kuģī;
 • Termināļa dz/c ceļu izmantošana;
 • Manevru darbi;
 • Laboratorijas kontrole (ekspresanalīzes);
 • Operatīva informācijas sniegšana.
Likmes tiek aprēķinātas katram klientam individuāli, ņemot vērā kravas sezonālo raksturu, pieteikto apjomu, savstarpējo attiecību pieredzi, sadarbības perspektīvas un citus faktorus. Sabiedrība saviem klientiem piedāvā iespēju slēgt ilgtermiņa līgumus.

Pārkrautā apjoma noteikšanas metodika – saskaņā ar termināļa sertificētiem bunkura svariem. SSHINC iekraušanas nosacījumi.

Apstrādājamo kravu nomenklatūra:
Eksports / tranzīts: visu veidu graudu kravas, kukurūza, rapsis, lini, cukurbiešu graizījumi, saulespuķu spraukumi, sēnalas, saulespuķu sēklas, iesals u.c..
Imports / tranzīts: pārtikas granulas, spraukumi, iesals, jēlcukurs, sojas pupiņas u.c..

Dzelzceļa vagonu un automašīnu izkraušana un iekraušana

Universāls izkraušanas mezgls (ražīgums līdz 120 graudu vagonu diennaktī un līdz 100 automašīnām diennaktī). Universāls vagonu un autotransporta iekraušanas mezgls (ražīgums 2800 tonnas diennaktī). Automašīnu izkraušanas mezgls (ražīgums 3000 tonnas diennaktī). Transporta pārsvēršana tiek veikta ar kombinētiem svariem (ar iespēju pārsvērt automašīnas un vagonus), kā arī ar autosvariem.

Noliktavu saimniecība

11 automatizētas silosa tipa noliktavas un universāla divsekciju noliktava kravu uzglabāšanai uz grīdas. Vienlaicīgās uzglabāšanas kopējais apjoms vairāk nekā 100 000 tonnas. Iespēja atsevišķi uzglabāt vairākas dažādu kravu veidu kravu partijas. Automātiska temperatūras kontroles sistēma.

Kuģu iekraušana

Pāļu konstrukcijas piestātne ar 14,5 m dziļumu, kas piemērota Panamax tipa kuģiem: garums 240 m, platums 32,5 m, iegrime 14,1 m, maksimālā kuģa partija 75 000 tonnas. Iekraušanas intensitāte ir atkarīga no kravas fiziskajām īpatnībām un variē līdz pat 1500 tonnām stundā. Iespēja vienlaicīgi iekraut vairākas kuģa tilpnes. Iekraušanas nosacījumi SSHINC. Kuģī iekrautās kravas svara noteikšana ar sertificētiem bunkura svariem.

Laboratorija

AS „Ventspils Grain Terminal” Paraugu analītiskā laboratorija sniedz kvalitātes izmeklēšanas pakalpojumus praktiski visiem graudu veidiem, pākšaugiem un eļļas kultūrām, kā arī daudziem to pārstrādes produktiem. Un tieši:

 • graudu kultūras: mieži, kvieši, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza, griķi, iesals;
 • eļļas kultūras: rapsis, saulespuķes, lins, saflora sēklas;
 • pākšaugi un pupiņu kultūras: zirņi, soja, kāršu pupas, pupiņas;
 • pārstrādes produkti: milti, kombinētā barība, spraukumi, izspaidas u.c.

Laboratorijai ir specializētas telpas, aprīkotas ar iekārtām atbilstoši veicamajām analīzēm, drošības un ergonomikas prasībām, ar mikroklimata kontroles sistēmu.

Laboratorija nokomplektēta ar pasaules vadošo ražotāju - VELP Scientifica, CHOPIN, Perten, KERN iekārtām, kas nodrošina augstu veicamo analīžu kvalitāti un precizitāti. Iekārtu bāze periodiski tiek atjaunota un papildināta, gan apgūstot jaunas testēšanas metodes, gan parādoties jaunām modificētām iekārtām.

Paraugu ņemšanu, sagatavošanu un testēšanu iespējams veikt saskaņā ar dažādiem starptautiskiem un nacionāliem standartiem – tās ir GAFTA, ISO, AOCS, ICC, USDA, LVS, ГОСТ metodes. Papildus šīm augstas precizitātes arbitrāžas un standarta metodēm virkne kvalitātes radītāju var tikt noteikta ar ekspresmetodēm, atkarībā no operatīvās nepieciešamības un klientu vēlmēm.

Kravas ekspedēšana

AS „Ventspils Grain Terminal” sniedz pilnu pakalpojuma kompleksu transporta ekspedēšanai eksporta, importa un tranzīta kravām visos maršrutos no Latvijas robežas līdz kuģa tilpnei Ventspils ostā un atpakaļ, tai skaitā:

 • Pārstāv klienta intereses attiecībās ar pārvadātāju, muitas iestādēm un citām organizācijām;
 • Veic kravu pārvadājumu ar dzelzceļa transportu organizēšanu un kontroli;
 • Veic pienākošo kravu operatīvo uzskaiti un sniedz informāciju par tās uzkrāšanos;
 • Veic visu nepieciešamo pavaddokumentu noformēšanu, tai skaitā arī noformējot kuģa partijas.
Mūsu speciālisti palīdz klientiem risināt sarežģītus loģistikas uzdevumus, nodrošina visu transportēšanas un ekspedēšanas posmu darbību, ņemot vērā visracionālāko kravu pārvadāšanas veidu un izkraušanas - iekraušanas operāciju organizēšanu, kā arī organizē pārkraušanu ostā saskaņā ar spēkā esošajām tehnoloģiskajām normām un noteikumiem. Kopā ar pamata pakalpojuma paketi uzņēmums kompetenti un operatīvi veic visas nepieciešamās muitas procedūras.