Jaunumi

18.aug.2023
Ventspils Grain Terminal ir gatava piedalīties jaunos projektos

Starpvalstu sarunu un konsultāciju ietvaros, kas veiktas pēc “labības darījuma” apturēšanas, lai risinātu Ukrainas graudu tranzīta jautājumus caur Baltijas ostām, 15. augustā Ventspils graudu termināli apmeklēja Ukrainas vēstnieks Latvijas Republikā Anatolijs Kucevols ar pavadošo delegāciju.

Iepriekš Latvijas zemkopības ministrs Didzis Šmits sacīja, ka Ukrainas graudu eksports caur Latvijas ostām nav neiespējams scenārijs. Ja tiks atrasts pieņemams loģistikas risinājums, Ventspils terminālis ir gatavs pievienoties šai jaunajai programmai.

Terminālī pastāvīgi tiek veikta kravu apstrādes tehnoloģiju attīstīšana, kas ļauj piedāvāt klientiem jaunas iespējas, un ikgadējā uzņēmuma sertifikācija un akreditācija starptautiskajās nozares struktūrās, kā arī pastāvīga kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana garantē visaugstāko pakalpojumu sniegšanas līmeni.

Papildus sistemātiskam darbam ar vietējām kravām AS “Ventspils Grain Terminal” nepārtraukti palielina līdzdalības pakāpi lauksaimniecības kultūru un to produktu tranzīta programmās un šogad cita starpā atsāk aktīvu sadarbību ar partneriem no Kazahstānas. Vienlaikus tehnoloģiskais potenciāls un unikālais daudzpusīgais sniegto pakalpojumu klāsts ļauj uzņēmumam pieteikties visiem jaunajiem liela mēroga projektiem.

16.nov.2022
Tika veikta kārtējā uzņēmuma kvalitātes, vides un energoefektivitātes vadības sistēmas pārsertifikācija

2022. gada 14.novembrī, pamatojoties uz kārtējā audita rezultātiem, starptautiskā auditorkompānija Bureau Veritas pagarināja AS “Ventspils Grain Terminal” ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 sertifikātu derīgumu termiņu.

Integrētā kvalitātes un vides vadības sistēma, kas uzņēmumā ieviesta 2007.gadā un papildināta ar energopārvaldības elementiem 2018.gadā, AS “Ventspils Grain Terminal” darbība tika atzīta par atbilstošu starptautiskajām prasībām līdz 2025.gada novembrim.

Spēkā esošie sertifikāti garantē AS „Ventspils Grain Terminal” pakalpojumu augstu kvalitāti un procesa vadības efektivitāti, kā arī apliecina videi draudzīgāko darbību.

Sertifikāts ISO 9001 Sertifikāts ISO 14001

2.jūn.2022
AS "Ventspils Grain Terminal" aktīvi gatavojas jaunajai sezonai

AS "Ventspils Grain Terminal" aktīvi gatavojas jaunajai sezonai un šīgada ražas graudu kravu pieņemšanai, veicot papildu tehnoloģisko operāciju automatizāciju un mehanizāciju, tādējādi nodrošinot visaugstāko savu pakalpojumu kvalitātes līmeni un paaugstinot procesu veiktspēju.

Konkrēti, terminālī tika nodots ekspluatācijā Rakoraf sērijas (ražotājs Pfeuffer, Vācija) mehāniskais paraugu noņēmējs, kas ļauj veikt ātru un reprezentatīvu paraugu ņemšanu no kravām, kas pārvadātas ar autotransportu, automātisku to nogādāšanu uz laboratoriju, tīrīšanu un sagatavošanu testēšanai.

Ņemot vērā, ka termināļa analītiskā laboratorija ir akreditēta LATAK un sertificēta GAFTA, jaunu iekārtu izmantošana ļauj nodrošināt jebkuras pārkrautās kravas visaugstākā līmeņa novērtējumu un kvalitātes kontroli.

12.maijs.2022
AS „Ventspils Grain Terminal” paraugu-analītiskā laboratorija apstiprināja savu akreditāciju

Šī gada maijā AS „Ventspils Grain Terminal” paraugu-analītiskā laboratorija apstiprināja savu akreditāciju un pilnīgu atbilstību starptautiskajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025, kas nosaka testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības.

Laboratorijas akreditācijas sfērā ir iekļautas daudzas metodes graudaugu, pākšaugu, eļļas augu un to pārstrādes produktu, kā arī vides objektu - atmosfēras gaisa, darba zonas gaisa, lietus ūdens - testēšanai.

Laboratorijas akreditāciju un atbilstības atzīšanu nodrošina valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, kas, savukārt, sadarbojas ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām ILAC (Starptautiskā laboratoriju akreditācijas komiteja) un IAF (Starptautiskais akreditācijas forums).

AS "Ventspils Grain Terminal" laboratorijas kārtējā akreditācijas apliecības saņemšana ir apliecinājums augstajai darbības kompetencei un testēšanas rezultātu ticamībai, kas ļauj nodrošināt visaugstākās kvalitātes komercpakalpojumus šajā jomā gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Šobrīd šie pakalpojumi jau ir ļoti pieprasīti gan Baltijas reģionā, gan tālu aiz tā robežām.

Lasīt tālāk...

11.maijs.2021
Lielākais kravu pieaugums pirmajā ceturksnī - «Ventspils Grain Terminal»

Jau tradicionāli Ventspils brīvostas pārvalde reizi ceturksnī saka paldies tam brīvostā strādājošajam terminālim, kurš uzrādījis labākos rādītājus aizvadītajā posmā. 2021. gada pirmajos mēnešos lielākais kravu apjomu pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu bija ''Ventspils Grain Terminal''.

Pagājušajā nedēļā Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis tikās ar AS ''Ventspils Grain Terminal'' valdes priekšsēdētāju Vladislavu Šafranski, lai izteiktu atzinību par labajiem gada sākuma rādītājiem un pārrunātu aktuālākos ostas un termināļa attīstības jautājumus.

Pirmajā ceturksnī specializētajā Ventspils ostas graudu pārkraušanas terminālī pārkrauti 146,2 tūkstoši tonnu, kas ir par 118,2% vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā. Terminālī apstrādātas iesala, labības un linsēklu kravas.

AS ''Ventspils Grain Terminal'' uzsāka savu darbību 2005.gadā. Termināļa noliktavu jaudas nodrošina vienlaicīgu vairāk nekā 100 tūkstošu tonnu lauksaimniecības kravu uzglabāšanu. Terminālī var iekraut PANAMAX tipa kuģus ar kravnesību līdz 75 tūkstošiem tonnu.

www.ventasbalss.lv

Lasīt tālāk...

8.sep.2020
Ventspils graudu terminālis aktīvi sācis jauno sezonu

AS "Ventspils Grain Terminal" ir aktīvi uzsākusi jauno sezonu un veiksmīgi nodrošina nepieciešamo jaunās ražas graudu pieņemšanas intensitāti, vienlaikus apstrādājot arī citus lauksaimniecības kravu veidus un to pārstrādes produktus.Jau augustā praktiski "no riteņiem" ar jaunās ražas graudu kravu terminālī tika piekrauts pirmais PANAMAX*, ar kuru uz Nigēriju tika nosūtīta liela Latvijas izcelsmes pārtikas kviešu partija.

Pateicoties attīstītajai infrastruktūrai, augstajai caurlaides spējai un procesu vadības efektivitātei, terminālis saviem klientiem piedāvā plašas iespējas vienlaicīgi apstrādāt dažādu veidu kravas un kravu partijas. Paralēli galvenajai graudu programmai terminālim ir pieredze kukurūzas, saulespuķu sēklu, alus iesala, sojas spraukumu, granulēta glutēna un citu augu izejvielu pārkraušanā. Tādējādi šī gada augustā terminālis bez iepriekšminētās pārtikas kviešu kravas nosūtīja vairākas citu kravas veidu kuģu partijas, tai skaitā lopbarības kviešus, rapsi, lupīnas un biešu mīkstumus.

Termināļa noliktavu jaudas nodrošina vienlaicīgu vairāk nekā 100 tūkst. tonnu lauksaimniecības kravu uzglabāšanu – sniedzot klientiem iespēju gan veidot atsevišķas kravu partijas ar individuālām īpašībām, gan uzkrāt lielas viendabīgas kravu partijas. Automašīnu un dzelzceļa vagonu paralēlas izkraušanas iespēja ļauj pieņemt kravu ar paaugstinātu intensitāti vienlaicīgi veicot kuģa, vagonu vai automašīnu iekraušanu.

Terminālī var iekraut PANAMAX tipa kuģus ar kravnesību līdz 75 tūkstošiem tonnu (līdz šim lielākā kuģu kravas partija terminālī bija 73 950 tonnas pārtikas kviešu). Termināļa piestātne ir aprīkota ar trim kuģu iekraušanas mašīnām, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina vairāku kuģa tilpņu vienlaicīgu iekraušanu, bet mehanizēto noliktavu un konveijeru vispārējā sistēma ļauj nodrošināt kravas iekraušanas intensitāti līdz 1500 t / h. Turklāt tieši pie piestātnes, izmantojot kuģa mehānismus, var veikt kuģa papildu iekraušanu no baržas vai cita kuģa, kas pietauvots pie tā borta.

Tāpat terminālis saviem klientiem ne tikai Baltijas reģionā, bet arī lielākajiem ārvalstu graudu un lauksaimniecības produktu eksportētājiem piedāvā pārkrauto kravu apjoma kontroli uz autosvariem, dzelzceļa un piekrastes (bunkura) svariem, kravu kvalitātes kontroli, ko veic sertificēta laboratorija, kravu sadalīšanu pēc kvalitātes vai, gluži pretēji, konsolidēto kravas partiju ar noteiktu vidējo kvalitāti veidošanu, kravu ekspedīciju un citus papildu pakalpojumus.

* - PANAMAX tipa kuģi projektēti un uzbūvēti ar maksimāli iespējamiem izmēriem, lai ar kravu šķērsotu Panamas kanālu. Pēc izmēriem, iegrimes un kravnesības šis ir viens no lielākajiem iespējamajiem beramkravu kuģiem.

Lasīt tālāk...

21.jūl.2020
AS “Ventspils Grain Terminal” pilnībā pabeidza sagatavošanos darbam ar jauno graudu ražu

2020.gada 21.jūlijā AS “Ventspils Grain Terminal” pilnībā pabeidza sagatavošanos darbam ar jauno graudu ražu, veicot kravas pieņemšanas līniju, noliktavu un citu termināļa tehnoloģisko objektu sanitāro apstrādi pilnā saskaņā ar GAFTA (Graudu un lopbarības tirgotāju asociācija) standartiem, piesaistot GAFTA apstiprinātus fumigatorus.

Jaunajā sezonā AS “Ventspils Grain Terminal” nodrošina klientiem visaugstākās kvalitātes un drošības garantijas, kā arī maksimālu stividorpakalpojumu spektru, strādājot ar jebkāda veida graudu, eļļas augu un pākšaugu kultūrām, citiem lauksaimniecības produktiem un to pārstrādes produktiem.

15.nov.2019
AS “Ventspils Grain Terminal” saņēma kārtējos sertifikātus

kas derīgi līdz 2022.gada novembrim, par atbilstību starptautisko standartu ISO 9001/14001 prasībām ar papildinājumiem par energoefektivitāti. Termināļa pārsertifikāciju veica Bureau Veritas, kas ir pasaules līderis testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas jomā.

Kopš 2007.gada uzņēmumā darbojas integrēta kvalitātes un vides menedžmenta sistēma. Terminālis plāno turpināt uzturēt sertifikāciju, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus un visus darba procesus, savas darbības ietekmes uz apkārtējo vidi kontroli un energoefektivitāti.

8.aug.2019
AS “Ventspils Grain Terminal” saņēma Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA individuālā dalībnieka sertifikātu

FIATA pārstāv ekspedēšanas nozari Starptautiskajā tirdzniecības palātā, Starptautiskajā gaisa transporta asociācijā, Starptautiskajā dzelzceļu savienībā, Starptautiskajā autotransporta savienībā, Pasaules muitas organizācijā un Pasaules tirdzniecības organizācijā, kā arī tai ir konsultanta statuss ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomē, ANO Tirdzniecības un attīstības konferencē, ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijā.

Dalība FIATA ļauj ne tikai savlaicīgi saņemt aktuālo informāciju, bet arī efektīvi piedalīties gan vietēju, gan globālu stratēģisku transporta nozares jautājumu risināšanā. Tādējādi šobrīd AS “Ventspils Grain Terminal” piedāvā saviem klientiem ne tikai stividorpakalpojumus, bet arī transporta ekspeditorpakalpojumus, kas pilnībā atbilst starptautiskām prasībām.

Sertifikāts

23.jūl.2019
AS “Ventspils Grain Terminal” pilnībā pabeidza sagatavošanos darbam ar jauno graudu ražu

veicot kravas pieņemšanas līniju, noliktavu un citu termināļa tehnoloģisko objektu sanitāro apstrādi pilnā saskaņā ar GAFTA (Graudu un lopbarības tirgotāju asociācija) standartiem, piesaistot GAFTA apstiprinātus fumigatorus.

Jaunajā sezonā AS “Ventspils Grain Terminal” nodrošina klientiem visaugstākās kvalitātes un drošības garantijas, kā arī maksimālu stividorpakalpojumu spektru, strādājot ar jebkāda veida graudu, eļļas augu un pākšaugu kultūrām, citiem lauksaimniecības produktiem un to pārstrādes produktiem.

15.jūl.2019
AS “Ventspils Grain Terminal” saņēma dalības apstiprinājumu Latvijas nacionālajā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijā LAFF

Asociācija LAFF apvieno Latvijas kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētājus, pārstāv viņu intereses Latvijas un starptautiskā līmenī, ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijā FIATA un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā IFWLA, kā arī Latvijas darba devēju konfederācijas LDDK un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK biedrs.

Šobrīd AS “Ventspils Grain Terminal” veic individuālas dalības FIATA noformēšanas procedūru vēl ciešākas sadarbības ar esošajiem un potenciālajiem partneriem organizēšanai starptautiskā līmenī.

LAFF Sertifikāts

16.mar.2018
“Bureau Veritas Latvia” apstiprināja AS “Ventspils Grain Terminal” atbilstību ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015

2018.gada 16.martā auditorfirma SIA “Bureau Veritas Latvia” apstiprināja AS “Ventspils Grain Terminal” no 2007.gada darbojošās integrētās kvalitātes un apkārtējas vides menedžmenta sistēmas atbilstību standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.

Turklāt īpaši atzīmēts, ka vides menedžmenta sistēma ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, t.i. uzņēmumā ir reāli ieviesta un darbojas enerģētikas menedžmenta sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001:2012 prasībām.

Sertifikāts ISO 9001:2015
Sertifikāts ISO 14001:2015

08.nov.2017
Телеканал "Хабар": Новый склад на казахстанском терминале построили в порту города Вентспилс

В зерновом терминале, расположенном на территории Свободного порта латвийского города Вентспилс, завершилось строительство нового универсального склада для перевалки сельскохозяйственных грузов. Таким образом, терминал казахстанской стивидорной компании теперь может существенно расширить номенклатуру перегружаемых грузов.

«Вентспилсский Зерновой терминал» был построен в 2005 году и является единственным в Латвии, способным принимать и обслуживать суда класса Панамакс. Благодаря новому складу терминал из узкоспециализированного зернового превратился в универсальный для перевалки любых видов сельхозпродукции как в направлении «на море», так и «с моря». Его общая вместимость увеличилась с 70 до 100 тыс. тонн различных грузов.

Владислав Шафранский, председатель правления Ventspils Grain Terminal:
- Если до этого мы могли обрабатывать глубоководные суда и грузить Панамаксы более 75 тыс. тонн только по экспорту – это пшеница и ячмень, сегодня наличие универсального склада позволяет нам, во-первых, грузить по экспорту грузы сельскохозяйственной широкой номенклатуры – это шрота, жомы, жмыхи, кукуруза, подсолнечник, лен, рапсовое семя, то помимо этого, мы теперь имеем возможность работать и по импорту – такие грузы, как сахар-сырец, соевые бобы, соевый шрот.

Новый склад оснащен бункерными весами для погрузки судов, узлом загрузки вагонов, новыми технологическими линиями для погрузки-выгрузки судов и сухопутного транспорта. В мэрии города рады тому, что инвесторы из Казахстана развивают инфраструктуру и возможности Вентспилского порта.

Дидзис Ошеникес, вице-мэр г. Вентспилса:

- В этом помещении может храниться порядка 30 тысяч тонн любых видов сельхозпродукции, что позволит намного эффективнее использовать остальную инфраструктуру порта, быстрее и без лишних затрат разгружать железнодорожные вагоны, намного оперативнее загружать суда. Это позволит нашему порту сохранять конкурентоспособные преимущества по сравнению с конкурентами. Для города очень важно развитие этого терминала, поскольку появляются новые рабочие места для жителей и платятся налоги в бюджет самоуправления. Только сейчас на терминале трудятся более 60 человек.

На фоне упавших показателей не скрывают радости от дополнительных грузопотоков и в Вентспилсском порту. Благодаря строительству нового склада общая пропускная способность зернового терминала увеличится до 2 млн. тонн грузов в год.

Гунтис Друнка, заместитель управляющего Вентспилсского свободного порта:

- Нас очень радует, что в такие, скажем так, не очень благополучные геополитические ситуации, которые сложились с транзитом, находятся такие предприниматели, которые не опускают руки, которые ищут и находят возможности развивать свою конкурентоспособность и находят возможности переваливать другие грузы, которыми они до сих пор не занимались. Поэтому для порта это действительно очень приятная и знаменательная дата.

В результате его реализации «Вентспилсский Зерновой терминал» стал одним из самых современных и конкурентоспособных в Балтии.

Авторы: Марина Петрова, Сергей Самойлов

Оригинал статьи: Телеканал "Хабар"

Lasīt tālāk...

17.okt.2017
AS “Ventspils Grain Terminal” nodod ekspluatācijā jauno noliktavu lauksaimniecības produktu pārkraušanai

Ventspils brīvostā pabeigta jaunās universālās noliktavas lauksaimniecības produktu uzglabāšanai un pārkraušanai celtniecība. Lielākais specializētais graudu terminālis Latvijā – AS “Ventspils Grain Terminal” – īstenoja investīciju programmu graudu un citu pārtikas kravu pārkraušanas kompleksa paplašināšanai un modernizācijai.

Papildus termināļa pirmajai kārtai, kas būvēta 2005. gadā, jaunā investīciju projekta ietvaros tika uzcelta un nodota ekspluatācijā jauna universāla noliktava jebkādu lauksaimniecības produktu uzglabāšanai uz grīdas ar kopējo ietilpību vairāk nekā 30 tūkst. tonnas, bunkura svari kuģu iekraušanai, vagonu izkraušanas mezgls, jaunās tehnoloģiskās līnijas kuģu un sauszemes transporta iekraušanai un izkraušanai.

Uzņēmumā skaidro, ka jaunais objekts ļaus papildus tradicionālajām graudu kravu plūsmām piesaistīt dažādas granulētas kravas, kā arī eļļas un pākšaugu kultūru kravas, tādējādi būtiski paplašinot Ventspilī pārkraujamo lauksaimniecības kravu nomenklatūru.

Interesi par jauno objektu jau ir izrādījuši sauso cukurbiešu graizījumu, saulespuķu sēklu, kurināmo granulu eksportētāji, kā arī dažādu spraukumu, jēlcukura eksportētāji, importētāji un pārstrādātāji, kombinēto barību ražotāji. Pirmie līgumi par granulēto kravu pārkraušanu jau ir noslēgti.

«Šī projekta īstenošanas rezultātā mūsu terminālis no šauri specializēta graudu termināļa kļūs par universālu termināli absolūti jebkādu lauksaimniecības produktu pārkraušanai kā virzienā «uz jūru», tā arī «no jūras». Turklāt vienlaicīgās uzglabāšanas apjoms palielināsies no 70 līdz 100 tūkst. tonnām dažādu kravu, kas ļauj vienlaicīgi uzkrāt divas Panamax tipa kuģu partijas un vienlaicīgi strādāt gan ar eksporta, gan importa kravu plūsmām. Universālisms - tas ir galvenais faktors uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanai augošas konkurences apstākļos,» atzīmē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vladislavs Šafranskis

Kopējā termināļa caurlaides spēja projekta īstenošanas rezultātā būs 2 milj. tonnu pārtikas kravu gadā. Kopējās projekta investīcijas bija 7 milj. euro. Kredīta līdzfinansējumu nodrošināja «Nordea Bank» (šobrīd «Luminor Bank» AS).

Šā gada 3.novembrī Ventspilī notiks svinīgs pasākums par godu AS “Ventspils Grain Terminal” otrās kārtas universālā kompleksa graudu kravu pārkraušanai nodošanai ekspluatācijā. Oficiālais/svinīgais pasākums notiks pie jaunuzbūvētās noliktavas uzņēmuma teritorijā Dzintaru ielā 15, plkst. 16:00.

Lasīt tālāk...

03.okt.2017
Graudu terminālis palīdz saglabāt ražu

Rudens ir saspringts laiks ne tikai zemkopjiem, kuri steidz novākt ražu, bet arī graudu un citu lauksaimniecības kultūru pārvadātājiem. Augustā un septembrī graudu pārkraušanas terminālis Ventspils Grain Terminal Ventspils brīvostā strādāja saspringtā režīmā. Līdztekus graudu pieņemšanai un pārkraušanai terminālī tuvojas izskaņai celtniecības un iekārtu uzstādīšanas darbi jaunajā universālajā noliktavā.

Augustā terminālī izdevās sasniegt rekordu – pieņemti gandrīz 140 000 tonnu graudu, kas atbilst termināļa projektētajai jaudai, norāda AS Ventspils Grain Terminal (VGT) valdes priekšsēdētājs Vladislavs Šafranskis. Augustā ir sasniegti gan kravu automašīnu, gan dzelzceļa vagonu izkraušanas rekordrādītāji. Augustā un septembrī terminālī ar graudiem iekrauti divi Panamkss klases kuģi. Kuģu sūtījumi pārsniedz 65 tūkstošus tonnu. 90% graudu, kas nonāk VGT, ir Latvijas, nelielos daudzumos graudi pienāk arī no Krievijas.

Ostinieki izdarījuši visu iespējamo

Šogad Latvijas zemkopjiem padevusies laba raža, taču slikto laikapstākļu dēļ viņi nespēja novākt visus izaudzētos graudus un saglabāt to kvalitāti. Latvijas lielākajā daļa teritorijas, jo īpaši Latgalē, graudi cieta no ilgstošajām lietavām. Tagad zemnieki steidz novākt to, ko izde- vās izglābt un kas pārāk necieta no liekā mitruma. Graudi tiek aktīvi sūtīti eksportam. Latvijas graudu galvenais noieta tirgus šogad ir Saūda Arābija, Ziemeļāfrika un Centrālā Āfrika.

Lai veiksmīgi un savlaicīgi nosūtītu graudus pircējiem, ir svarīgi nodrošināt saskaņotu loģistiku transporta darbību, kas piegādā kravas uz ostu, ir jābūt pieejamām noliktavām graudu uzglabāšanai un pietiekami lielām jaudām kravu pārkraušanai un iekraušanai kuģos, stāsta Šafranskis. Nereti šajā ķēdē rodas arī pārrāvumi – tad vagonu pietrūkst, lai nogādātu graudus uz ostu, tad kuģis ierodas ar kavēšanos vai arī tas nav gatavs uzņemt graudus un ir vajadzīgas vairākas dienas, lai izmazgātu kravas telpas. Savas korekcijas ieveiš arī laikapstākļi, kas pēdējā laikā kļūst arvien kaprīzāki. Visi šie faktori rada saspringumu, kas parasti ostās valda augustā un septembrī. ...

Brīvostas ziņas, 3. oktobris, 2017

Загрузить полный текст статьи

Lasīt tālāk...

17.aug.2017
Сегодня АО «Ventspils Grain Terminal» отмечает праздник стропил

В рамках реализации проекта модернизации и расширения специализированного терминала для перевалки насыпных продовольственных грузов АО «Ventspils Grain Terminal» сегодня отмечает праздник стропил – фактическое завершение капитального строительства и переход к кровельным и отделочным работам.

Обшивку крыши первой секции склада вместимостью порядка 25 тыс.тонн зерна планируется завершить до конца августа. Параллельно ведутся работы по установке новых технологических линий – конвейеров для загрузки-выгрузки нового склада, элеватора, бункерных весов.

Председатель правления АО «Ventspils Grain Terminal» Владислав Шафранский сообщает: «В текущем сезоне наши аграрии планируют экспортировать большие объемы зерна, и мы очень рады, что можем сделать им такой красивый подарок – новый склад к новому урожаю. Именно сейчас, в начале сезона, дополнительные емкости хранения зерна особенно востребованы клиентами, и мы прилагаем все усилия, чтобы склад в ближайшее время приступил к работе.»

Новый склад позволит увеличить суммарный объем накопления зерновых грузов на терминале до 100 тыс.тонн. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком, ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец октября.

Lasīt tālāk...

01.aug.2017
Sācies AS “Ventspils Grain Terminal” jaunās universālās noliktavas graudu kravu uzglabāšanai būvniecības nobeiguma posms

AS “Ventspils Grain Terminal” pārtikas beramkravu pārkraušanā specializētā termināļa modernizācijas un paplašināšanas projekta īstenošanas ietvaros sācies būvniecības nobeiguma posms – sākta universālās noliktavas jumta metālkonstrukciju uzstādīšana.

Būvdarbi tiek veikti ar maksimālu intensitāti; celtnieki plāno, vaiga sviedros strādājot, atzīmēt šajā nedēļas nogalē paredzētos Ventspils Pilsētas svētkus, pēc kā notiks jaunās noliktavas spāru svētki. Noliktavas pirmās sekcijas ar 25 tūkst. tonnu ietilpību jumta apšuvumu plānots pabeigt līdz augusta beigām. Paralēli tiek veikti jauno tehnoloģisko līniju – konveijeru jaunās noliktavas iekraušanai-izkraušanai, elevatora, bunkura svaru uzstādīšanas darbi.

AS “Ventspils Grain Terminal” Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Šafranskis ziņo: “Šajā sezonā mūsu lauksaimnieki paredz labu ražu – kā kopējā apjomā, tā arī pēc kvalitātes rādītājiem, neskatoties uz vēso vasaru un kaprīzajiem laika apstākļiem intensīvās ražas novākšanas sākuma periodā. Šādā grūtā laikā, kad bieži līst lietus, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk organizēt ražas novākšanu un izvietošanu uzglabāšanai zem jumta, tā kā mūsu jaunā noliktava neapšaubāmi būs pieprasīta vietējo eksportētāju vidū.”

Jaunā noliktava ļaus palielināt kopējo graudu kravu uzglabāšanas apjomu terminālī līdz 100 tūkst. tonnām. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar grafiku, objekta ieviešana ekspluatācijā paredzēta oktobra beigās.

V.Šafranskis
AS “Ventspils Grain Terminal” Valdes priekšsēdētājs
Lasīt tālāk...